Po raz 12. odbył się dziś Powiatowy Konkurs Piosenki o Zdrowiu. Dzieci i młodzież śpiewem, strojami i ciekawą choreografią promowała zdrowy styl życia, wolny od uzależnień i w zgodzie z przyrodą.

Do zmagań podczas XII edycji Powiatowego Konkursu o Zdrowiu przystąpiły dzieci i młodzież ze szkół publicznych i niepublicznych z terenu  powiatu ostrołęckiego oraz Ostrołęki. Zadaniem uczestników było przygotowanie własnej piosenki lub interpretacji istniejącego utworu nawiązującego tematyką do zdrowia i aktywnego stylu życia. Dodatkowo punktowane były adekwatne do utworu stroje czy choreografia.

Występy młodych artystów oceniało jury. Zwycięzcy etapu powiatowego konkursu będą reprezentować nasz region w konkursie o zasięgu wojewódzkim.

Powiat Ostrołęcki wsparł finansowo organizację Konkursu.