Informujemy, że do 31 lipca właściciele obiektów zabytkowych mogą przysyłać wnioski konkursowe. W tym roku można zgłaszać obiekty figurujące w gminnej ewidencji zabytków.

Konkurs jest skierowany do posiadaczy obiektów nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub figurujących w gminnej ewidencji zabytków znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego, przy których przeprowadzono prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane zakończone po 1 stycznia 2020 r. Wyboru najlepszych renowacji dokona eksperckie jury.

Celem głównym konkursu jest promocja zrównoważonej opieki nad zabytkami, dobrych praktyk konserwatorskich, renowacyjnych i adaptacyjnych wśród właścicieli zabytków nieruchomych, jak również budowanie świadomości o wartościach lokalnego dziedzictwa.

Więcej informacji na stronie: https://mazovia.pl/pl/konkursy/renowacja-roku-zabytkow-mazowsza-iii-edycja.html