Policja Ostrołęka: Bezpieczny rok dla mieszkańców podsumowany przez policjantów
O bezpieczeństwie w Ostrołęce słów kilka - podsumowanie roku z perspektywy miejscowej policji rzuca światło na wyjątkowe osiągnięcia oraz wyzwania, które przed nami stoją. Ostrołęccy stróże prawa dzielą się sukcesami i zarysowują plany na przyszłość, wskazując kierunki, w których będzie podążać bezpieczeństwo lokalnej społeczności.
  1. Podsumowanie roku przez ostrołęcką policję odbyło się w obecności ważnych przedstawicieli lokalnych władz i służb.
  2. Predyspozycje kryminalne i prewencyjne wielce zadowalające, z wykrywalnością przestępstw na poziomie 75,2%.
  3. Sukces w poszukiwaniach zaginionych osób oraz odzyskanie mienia o wartości prawie 850 tys. zł.
  4. Znaczące postępy w walce z narkotykami, w tym likwidacja trzech plantacji marihuany.
  5. Policja przedstawia obiecujące statystyki dotyczące bezpieczeństwa na drogach, z mniejszą liczbą wypadków i ofiar.
  6. Grupa SPEED skutecznie zwalcza nadmierną prędkość, zatrzymując 47 praw jazdy.
  7. Blisko 18 tys. interwencji na przestrzeni roku świadczy o nieustannej trosce o bezpieczeństwo mieszkańców.
  8. Komendant miejski dziękuje za współpracę oraz wskazuje priorytety na kolejny rok.

Wszystko, co wydarzyło się w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy pod egidą ostrołęckiej policji, zdaje się świadczyć o rzeczywistości, w której bezpieczeństwo stanowi fundament codziennego życia. Komenda Miejska Policji w Ostrołęce, kierowana przez insp. Mirosława Olszewskiego, nie tylko podzieliła się imponującymi wynikami za rok 2023, ale również przedstawiła ambitne plany na nadchodzące miesiące. Wyniki w pionie kryminalnym i prewencji, gdzie wskaźnik wykrywalności przestępstw osiągnął poziom 75,2%, stanowią wyraźny dowód na skuteczne działania i strategię policji.

W kręgu zainteresowań funkcjonariuszy pojawiły się nie tylko standardowe procedury, ale również intensywna praca nad poszukiwaniami osób zaginionych, co zakończyło się sukcesem w niemal każdym przypadku. Efektem działań ostrołęckich stróżów prawa było również odzyskanie mienia o wartości bliskiej milionowi złotych oraz zlikwidowanie trzech plantacji marihuany, co uderzyło w nielegalny obrót substancjami odurzającymi.

Bezpieczeństwo na drogach, będące priorytetem dla ostrołęckich funkcjonariuszy, również doświadczyło znaczącej poprawy. Spadek liczby wypadków, osób zabitych i rannych, a także kolizji drogowych pokazuje, że działania prewencyjne oraz egzekwowanie przepisów drogowych przynosi zamierzone efekty. W tym kontekście warto wspomnieć o grupie SPEED, której członkowie szczególnie skutecznie przyczynili się do ograniczenia przekroczeń prędkości na lokalnych drogach.

Podczas odprawy, która zgromadziła przedstawicieli najważniejszych lokalnych instytucji, podkreślono wagę współpracy w budowaniu bezpiecznej przestrzeni dla mieszkańców Ostrołęki i okolic. Komendant Olszewski nie szczędził podziękowań zarówno swoim podwładnym, za ich codzienną służbę, jak i partnerom za wsparcie i zaangażowanie w wspólne inicjatywy.

Zakończenie rocznej odprawy nie było tylko okazją do podsumowania, lecz również momentem, w którym wyznaczono nowe cele i priorytety na przyszłość. Z jasnym przekazem o konieczności dalszego wzmacniania bezpieczeństwa i porządku publicznego, ostrołęcka policja podkreśla swoje zaangażowanie w ochronę i służbę społeczności, co jest kluczowe dla dalszej poprawy jakości życia w regionie.


Na podstawie: Policja Ostrołęka