60-lecie OSP w Lelisie: Uroczyste obchody i uhonorowanie druhów
W minioną sobotę mieszkańcy Lelisa oraz zaproszeni goście świętowali 60-lecie istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Lelisie. Uroczystość była pełna wzruszeń, wspomnień i podziękowań dla tych, którzy przez dekady oddawali swoje serce i czas dla bezpieczeństwa lokalnej społeczności.
  1. Msza święta odprawiona przez ks. Janusza Kotowskiego.
  2. Uroczysty apel i przegląd pododdziałów.
  3. Wręczenie odznaczeń i ślubowanie młodych strażaków.
  4. Uhonorowanie Henryka Chorążego za wieloletnie poświęcenie.

Uroczystość rozpoczęła się od mszy świętej w kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy, którą odprawił ks. Janusz Kotowski. Był to moment refleksji i modlitwy za wszystkich strażaków, którzy przez lata służyli społeczności Lelisa.

Następnie uczestnicy przenieśli się przed remizę OSP w Lelisie, gdzie odbył się uroczysty apel. Meldunek, przegląd i powitanie pododdziałów wzbudziły dumę w sercach zgromadzonych. Podniesienie flagi związkowej podkreśliło jedność i determinację strażaków w walce z zagrożeniami.

Podczas uroczystości wręczono liczne odznaczenia. Medal „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymało 18 druhów, a 12 odznak „Za zasługi dla ochrony przeciwpożarowej powiatu ostrołęckiego” przyznano tym, którzy niezawodnie pełnili swoją służbę. Wręczono także 31 odznak „Za wysługę lat”, co było wyrazem uznania dla długoletnich członków OSP.

Wyjątkowym momentem było uhonorowanie Henryka Chorążego za jego wieloletnie poświęcenie i zaangażowanie w rozwój Ochotniczej Straży Pożarnej w Lelisie. Jego wkład w struktury OSP i inspiracja dla kolejnych pokoleń strażaków zostały docenione przez wszystkich obecnych.

Nie zabrakło również ślubowania Dziecięcej i Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, która zademonstrowała gotowość do kontynuowania tradycji i wartości przekazywanych przez starszych druhów. Był to symboliczny moment, który przypomniał o nieustannym rozwoju i przyszłości jednostki.

Obecność władz samorządowych, mieszkańców oraz delegacji OSP z pocztami sztandarowymi podkreśliła znaczenie wspólnoty i solidarności w budowaniu bezpiecznego środowiska. Powiat Ostrołęcki reprezentował Artur Romanik, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa, Ochrony Informacji Niejawnych i Audytu.

Uroczystości związane z jubileuszem 60-lecia OSP w Lelisie były nie tylko okazją do wspomnień, ale także do wyrażenia wdzięczności i uznania dla druhów, którzy każdego dnia są gotowi nieść pomoc innym. To wyjątkowe wydarzenie z pewnością zostanie w pamięci mieszkańców Lelisa na długo, inspirując do dalszej służby na rzecz społeczności.


Na podstawie: Powiat Ostrołęcki