Europoseł Adam Bielan omawia finansowanie obwodnicy Ostrołęki z KPO
Wczoraj w powiecie ostrołęckim odbyło się spotkanie z europosłem Adamem Bielanem oraz lokalnymi samorządowcami, podczas którego omawiano możliwości finansowania północnej obwodnicy Ostrołęki z Krajowego Planu Odbudowy. Spotkanie miało dwie części: w starostwie powiatowym oraz na placu budowy mostu na Narwi w Teodorowie.
  1. Europoseł Adam Bielan spotkał się z lokalnymi samorządowcami.
  2. Omówiono możliwości pozyskania środków z Krajowego Planu Odbudowy.
  3. Przedstawiono stan zaawansowania prac nad mostem na Narwi.
  4. Podkreślono konieczność wsparcia rządu w realizacji inwestycji infrastrukturalnych.

Wizyta europosła Adama Bielana rozpoczęła się od spotkania w starostwie powiatowym, gdzie rozmawiał z miejscowymi władzami, w tym starostą Piotrem Liżewskim oraz wicestarostą Arturem Kozłowskim. Głównym tematem dyskusji była potrzeba pozyskania środków z Krajowego Planu Odbudowy na budowę północnej części obwodnicy Ostrołęki, która jest kluczowym projektem dla powiatu.

Druga część wizyty miała miejsce na placu budowy mostu na Narwi w Teodorowie. Starosta Piotr Liżewski podkreślił, że jest to największa inwestycja w powiecie ostrołęckim, której koszt wynosi ponad 134 miliony złotych. Z tej kwoty 98 milionów pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a reszta z budżetu powiatu oraz finansowego wkładu gmin Lelis i Rzekuń.

Przy tej okazji starosta przypomniał, że most będzie przeznaczony dla ruchu pojazdów bez ograniczeń tonażowych, co znacząco poprawi komunikację w regionie. W ramach inwestycji powstanie także ponad 6 km dróg dojazdowych. Obecnie prace są zaawansowane w ponad 60%.

Podczas spotkania europoseł Adam Bielan gratulował nowo wybranym samorządowcom i zwrócił uwagę na problem wykluczenia komunikacyjnego Ostrołęki. Zaznaczył, że rząd przeznaczył już znaczące środki na poprawę infrastruktury, ale podkreślił, że konieczne jest dalsze wsparcie, zwłaszcza w kontekście szprychy kolejowej nr 3 w ramach Centralnego Portu Komunikacyjnego. Dzięki tej inwestycji czas podróży z Ostrołęki do Warszawy skróciłby się do około 60 minut.

Poseł Arkadiusz Czartoryski dodał, że Dyrekcja PKP PLK zapewnia zakończenie remontu odcinka kolejowego z Chorzel do Szczytna jeszcze w tym roku, co umożliwi nową trasę kolejową z Ostrołęki do Olsztyna. Podkreślił również, że powiat nie jest w stanie samodzielnie finansować tak dużych inwestycji i oczekuje wsparcia z Krajowego Planu Odbudowy.

Starosta Piotr Liżewski poinformował, że powiat zgłosił do Krajowego Planu Odbudowy budowę kolejnego etapu obwodnicy, od Antoń do Łęgu Przedmiejskiego, co znacząco poprawi komunikację w regionie. Dodał również, że powiat przygotowuje się do przebudowy drogi od ul. Przemysłowej w kierunku drogi wojewódzkiej Ostrołęka-Łomża, na którą otrzymał dofinansowanie w wysokości 29,3 mln zł z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.

Spotkanie zakończyło się podkreśleniem konieczności zaangażowania wszystkich parlamentarzystów regionu w utrzymanie kluczowych projektów infrastrukturalnych, które mają bezpośredni wpływ na rozwój i dostępność komunikacyjną powiatu ostrołęckiego.


Starostwo Powiatowe w Ostrołęce