Policja chroni seniorów przed oszustami w Ostrołęce
W ramach kampanii "Bezpieczny Senior" policja oraz lokalne władze podejmują intensywne działania, aby chronić starszych mieszkańców przed oszustami. Dzięki prowadzonym akcjom profilaktycznym coraz więcej seniorów jest świadomych zagrożeń i potrafi się przed nimi bronić. Niemniej jednak, przypadki oszustw wciąż się zdarzają, dlatego kampania jest kontynuowana i rozwijana.
  1. Policja intensyfikuje działania profilaktyczne.
  2. Seniorzy są edukowani, jak postępować w przypadku podejrzanych telefonów.
  3. Kampania "Bezpieczny Senior" angażuje lokalne władze.
  4. Spotkania i warsztaty w klubie "Senior +" w Ostrołęce.

W klubie "Senior +" odbywają się specjalne zajęcia, które mają na celu uświadomienie seniorów o różnych metodach działania oszustów. Podczas tych spotkań starsi mieszkańcy dowiadują się, jak reagować na podejrzane telefony i prośby o przekazanie pieniędzy.

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce nieustannie poszukują nowych sposobów dotarcia do seniorów. Ostatnia inicjatywa, czyli kampania "BEZPIECZNY SENIOR", jest realizowana we współpracy z Urzędem Miasta oraz Starostwem Powiatowym. Celem jest dotarcie do jak największej liczby osób starszych i ostrzeżenie ich przed zagrożeniami.

Wielu seniorów, do których dzwonią oszuści, jest już świadomych tych zagrożeń i potrafi się przed nimi bronić. Niestety, zdarzają się przypadki, gdy osoby starsze, kierując się chęcią pomocy, dają się oszukać i tracą swoje oszczędności. Dlatego tak ważne jest, aby edukacja i kampanie informacyjne były kontynuowane i rozwijane.

Bezpieczeństwo seniorów jest jednym z priorytetów lokalnej policji. Dowodem na to są liczne działania profilaktyczne i informacyjne, które mają na celu ochronę starszych osób przed oszustami. Dzięki tym inicjatywom, seniorzy stają się bardziej świadomi zagrożeń i potrafią skutecznie się przed nimi bronić.


Na podstawie: UM Ostrołęka