Armator – opis zawodu

Artykuł siódmy polskiego kodeksu morskiego definiuje armatora jako osobę fizyczną lub prawną, która pod własnym imieniem uprawia żeglugę morską. Niezależnie, czy za pomocą własnego lub wypożyczonego statku. Armator zatrudnia załogę, mianuje kapitana oraz bierze cywilną odpowiedzialność za wszystkie zobowiązania, które wynikają z normalnej eksploatacji statku. Jest to forma żeglugowego czy okrętowego przedsiębiorcy.

Szczegóły pracy armatora szerzej zostały opisane w artykule: https://www.zlecenia.pl/blog/jak-zostac-armatorem/

Armator – warunki pracy

Istotą podjęcia się żeglugi morskiej jest to, że to wciąż bardzo istotna gałąź transportu gospodarczego. Pewne towary znacznie łatwiej przewozić drogą morską niż lądową czy powietrznie, choćby z racji tego, że jest to transport stosunkowo bezpieczny oraz wygodny. Zwłaszcza w żegludze śródlądowej. Nadal jednak statek narażony jest na pewne niebezpieczeństwa, co powoduje wymóg odpowiedniego przygotowania statku. Tylko w taki sposób armator zyskuje jakiekolwiek zainteresowanie i wiarygodność na rynku pracy jako przewoźnik i zlecenia.

Armator – zadania zawodowe

To zajęcie usługowe, prowadzone w sektorze transportu morskiego. Armator może za pomocą podległego mu statku lub floty, przewozić towary handlowe, materiały, osoby, ich bagaże oraz innego rodzaju ładunki. Celem armatora może być też eksploatacja morskich zasobów – pozyskiwanie ryb, minerałów, rozpuszczalnych w wodzie pierwiastków itp. Może też prowadzić działalność pomocniczą przy budowie instalacji, budowie sztucznych wysp w celach gospodarczych, turystycznych albo wydobywczych. Oprócz tego armator może pracować jako morskie pogotowie – udzielanie pomocy w holowaniu statków, ratowaniu ich czy pilotowaniu do bezpiecznego portu.

Armator – początki działalności

Pierwszym krokiem jest oczywiście pozyskanie statku. Jego kupno lub wynajem. Statek musi być odpowiednio przygotowany do danego typu działalności i zabezpieczony na czekające na morzu niebezpieczeństwa. Następnie armator musi złożyć wniosek o wpisanie statku do rejestru polskich statków. Trzeba to zrobić niezwłocznie po uzyskaniu dostępu do statku. Armator od tej pory bierze odpowiedzialność za wszystkie szkody wyrządzone przez statek lub nieprawidłową jego eksploatację. Jest też bezpośrednio stroną w postępowaniu sądowym, w przypadku wypadku żeglugowego.

Źródło: https://www.zlecenia.pl/blog/kategoria/zawody/armator/