Informujemy, że na dzień 26 stycznia br. została zwołana LVII sesja Rady Powiatu w Ostrołęce.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, plac Gen. Józefa Bema 5.

Rozpoczęcie o godzinie 13.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.  
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady Powiatu.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrołęckiego na lata 2023 – 2033
 • zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2023 rok  
 • zamiaru przekształcenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Myszyńcu poprzez zmianę adresu jej siedziby
 1. Zapoznanie ze „Sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Ostrołęcki w roku 2022”.
 2. Zapoznanie ze „Sprawozdaniem z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Ostrołęki i Powiatu Ostrołęckiego w 2022 roku”.
 3. Sprawozdanie Starosty Ostrołęckiego z działalności Zarządu Powiatu w okresie od  poprzedniej sesji Rady Powiatu.   
 4. Komunikaty i sprawy organizacyjne.
 5. Sprawy różne, wnioski i oświadczenia radnych. 
 6. Zakończenie obrad LVII sesji Rady Powiatu w Ostrołęce.