Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce włączyli się w działania pod nazwą ROADPOL Safety Days (Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego), które przebiegają w dniach 16-22 września 2023 r., w czasie trwania Europejskiego Tygodnia Mobilności. Są one koordynowane są przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego ROADPOL oraz wspierane m.in. przez Komisję Europejską i Europejską Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (ETSC). W ramach działań policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce przeprowadzają działania profilaktyczne teoretyczne i praktyczne z uczniami na tematy związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Dziś takie spotkanie miało miejsce z uczniami Szkoły Podstawowej nr 5 w Ostrołęce im. Zofii Niedziałkowskiej - dziękujemy uczniom, dyrekcji i pedagogom za zaangażowanie w edukację wychowania komunikacyjnego.

ROADPOL Safety Days to przedsięwzięcie Policji ruchu drogowego państw będących członkami ROADPOL oraz innych podmiotów z obszaru bezpieczeństwa ruchu drogowego, ukierunkowane na dążenie do założeń zgodnych z WIZJĄ ZERO - zero ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych. Kampania przewiduje działania i wydarzenia podnoszące świadomość zagrożeń, jakie mogą napotkać użytkownicy dróg oraz promujące bezpieczne zachowania i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego prowadzone pod hasłem:

Żyj i ratuj życie

Organizatorzy akcji podkreślają, że kluczem do osiągnięcia poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym są przede wszystkim prawidłowe zachowania użytkowników dróg.

Promowanie działań na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym wspiera firma Screen Network S.A. poprzez emisję na ekranach LED, rozmieszczonych na terenie całego kraju, spotu reklamującego akcję. Więcej na temat akcji na stronie: https://www.roadpolsafetydays.eu/

W ramach działań policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce przeprowadzają działania profilaktyczne z uczniami na tematy związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Dużą wagę podczas spokań policjanci poświęcają przepisom dotyczących pieszych oraz konieczności korzystania z elementów odblakowych. Mundurowi rozmawiają także o jednej z ważniejszych zasad ruchu drogowego, m.in. zasadzie ograniczonego zaufania, poruszono także tematykę widoczności pieszych. Przypomnieli uczniom, że aby być bezpiecznym trzeba przede wszystkim być widocznym.

Po teorii była praktyka, mundurowi wyszli z uczniami na ulicę, gdzie na konkretnych przykładach wskazywali jak się zachowywać, aby być bezpiecznym na drodze. Pokazano, ze nawet najbardziej niebezpieczny samochód nie potrafi zatrzymać się w miejscu, stąd tak istotne jest dokładne rozejrzenie się nawet kiedy przekraczamy jezdnię na oznakowanym przejściu dla pieszych.

Dziś takie spotkanie miało miejsce z uczniami Szkoły Podstawowej nr 5 w Ostrołęce im. Zofii Niedziałkowskiej - dziękujemy uczniom, dyrekcji i pedagogom za zaangażowanie w edukację wychowania komunikacyjnego.

kom. Tomasz Żerański