Do końca stycznia bieżącego roku, można oddawać swoje głosy w plebiscycie na „Najpopularniejszego Dzielnicowego Roku 2018”. Zachęcamy do udziału w konkursie poprzez wypełnienie ankiety, w której można wypowiedzieć się na temat stanu bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania oraz wskazać miejsca zagrożone.

Ankietę można pobrać w formie elektronicznej ze strony internetowej Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce. Jest ona dostępna w formie załącznika do niniejszego artykułu. Wypełnioną ankietę należy wrzucić do urn oznaczonych napisem "Najpopularniejszy Dzielnicowy Roku 2018". Takie urny znajdziemy w siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce, Komisariatu Policji w Myszyńcu, Posterunków Policji oraz siedzibie urzędów miejskich i gminnych, które wyraziły zgodę na jej ustawienie.

Przypominamy, że aktualne dane dot. dzielnicowych pełniących służbę w Ostrołęce oraz na terenie gmin powiatu ostrołęckiego możemy znaleźć w:

* bezpłatnej aplikacji "Moja Komenda", która jest bardzo ciekawym i funkcjonalnym narzędziem;

* na stronie internetowej "bip.ostroleka.kmp.policja.gov.pl"

* na stronie internetowej "www.mazowiecka.policja.gov.pl/wos/"

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na początku lutego 2019 roku. Zapraszamy do głosowania!

 

asp. Krzysztof Kolator

Komenda Miejska Policji w Ostrołęce