Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Ostrołęka

Ostrołęccy policjanci niemal codziennie otrzymują nowe zgłoszenia za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Od początku funkcjonowania nowego narzędzia jakim jest KMZB do chwili obecnej funkcjonariusze z Ostrołęki otrzymali blisko 4 tysiące zgłoszeń dotyczących zwiększenia bezpieczeństwa na terenie miasta i powiatu. Tylko w ubiegłym roku odnotowano 837 tego rodzaju zgłoszenia. Każde napływający od Państwa sygnał jest przez nas wnikliwie sprawdzany, a we wskazanych miejscach pojawiają się funkcjonariusze.

Dzięki Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa każdy mieszkaniec może podzielić się z Policją swoimi spostrzeżeniami na temat zagrożeń występujących w jego otoczeniu. Jest to innowacyjne narzędzie, którego głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.

Informacje, które są prezentowane na mapach uwzględniają nie tylko kategorie przestępstw i wykroczeń, ale i zagrożenia, które w subiektywnym odczuciu mieszkańców mogą negatywnie wpływać na poczucie bezpieczeństwa.

 Od początku funkcjonowania ,, Mapy” do chwili obecnej otrzymaliśmy od Państwa blisko 4 tysiące zgłoszeń, które dotyczyły różnego rodzaju zagrożeń. Najwięcej zgłoszeń dotyczy przekraczania dozwolonej prędkości oraz spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych. Tylko w ubiegłym roku otrzymani 837 tego rodzaju zgłoszeń. Dziękujemy Państwu za wszystkie otrzymane sygnały.

Aby zgłosić zagrożenie należy wejść na stronę internetową Policji, gdzie znajdują się linki przekierowujące bezpośrednio do strony Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Po dodaniu zgłoszenia we wskazane miejsce jadą ostrołęccy policjanci i weryfikują dane zgłoszenia. Jeśli się potwierdzi wtedy w te miejsce kierowana jest większa liczba policjantów.

podkom. Tomasz Żerański
KMP Ostrołęka