Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe w Ostrołęce we współpracy z Powiatem Ostrołęckim  zorganizowało 29 listopada konferencję naukową pt. ,,Biogazownia rolnicza jako element technologii produkcji mleka oraz energii ".  Celem konferencji było zapoznanie jej uczestników, przede wszystkim rolników - jako potencjalnych  inwestorów  biogazowni z możliwością utylizacji odchodów zwierzęcych i ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych. Jednocześnie - z technologią produkcji energii elektrycznej i cieplnej w biogazowniach rolniczych.

Konferencja odbyła się w auli Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce. - Biogazownia może być źródłem energii tanim, lokalnie dostępnym i zapewniającym stabilność dostaw - powiedział otwierając konferencję  dr inż. Ireneusz Żuchowski, wiceprezes Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego.

Jednym z prelegentów był starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł.

- Ktoś musi biogazownię zbudować na terenie powiatu, żeby  inni poszli w jego ślady - stwierdził starosta, który omówił różne, dostępne źródła energii. 

Wśród prelegentów był też Adam Orzech, prezes spółki Naturalna Energia.plus, która od lat wspiera gospodarstwa i gminy w drodze do niezależności energetycznej i efektywniejszego gospodarowania odpadami.

O środowiskowych uwarunkowaniach dla biogazowni powiedziała Magdalena Malanowska, zastępca dyrektora Wydziału Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa a to jak uzyskać pozwolenie na budowę przedstawiła Małgorzata Szczepańska, dyrektor Wydziału Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Powiat Ostrołęcki był współorganizatorem wydarzenia.